• 12. november 2013

Aktuality školy

Deň otvorených dverí

12. novembra, od 8:00 do 13:00

Pre rodičov s deťmi do 16:00 po dohode so zástupcami školy:

 • Ing. Viera Hlinková - tel.: 0911066988
 • Ing. František Šimon - tel.: 0911022264
 • MVDr. Mária Hocková - tel.: 0911066992
 • Mgr. Ladislav Lupták  - tel..: 0911344192

 

Možnosti štúdia v školskom roku 2014/2015 v odboroch

Org. zložka: SOŠ obchodu a služieb

Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica

Tel: 045/692 21 30 www.sosbs.sk

 

4 - ročné odbory ukončené maturitou

 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6352 M obchod a podnikanie

Kritériá prijímania: prijímacia skúška zo SJL a MAT

 

3 – ročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou (výučný list)

 • 6489 H hostinský (kuchár, čašník)
 • 6456 H kaderník
 • 3661 H murár

Kritériá prijímania: bez prijímacích skúšok, úspešné ukončenie 9. ročníka v ZŠ

 

2 – ročné učebné odbory – pre žiakov ZŠ, ktorí ukončili ZŠ v nižšej ako deviatej triede

 • 3686 F stavebná výroba (pre chlapcov)
 • 3178 F výroba konfekcie (pre dievčatá)

Kritériá prijímania: bez prijímacích skúšok, 9 rokov školskej dochádzky v ZŠ

 

Org. zložka: SOŠ Ľudovíta Greinera

Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica

Tel: 045/6830712 http://soulesnickebs.edupage.org/

 

4 – ročný študijný odbor ukončený maturitou

 • 4556 K operátor lesnej techniky

Kritériá prijímania: prijímacia skúška zo SJL a Biológie

 

3 – ročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou (výučný list)

 • 2466 H 04 mechanik opravár lesné stroje a zariadenia
 • 4575 H mechanizátor lesnej výroby

Kritériá prijímania: bez prijímacích skúšok, úspešné ukončenie 9. ročníka v ZŠ

 

Ubytovanie, stravovanie zabezpečené vo vlastných priestoroch.

 

 

Archív aktualít

Naša škola

Možnosti štúdia

Aktivity

Fotogaléria

Dokumenty

2010 © Stredná odborná škola obchodu a služieb, Banská Štiavnica - Všetky práva vyhradené

 

Spojená škola, Banská Štiavnica

Vyberte si stránku organizačnej zložky, ktorú chcete navštíviť

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Banská ŠtiavnicaStredná odborná škola Ľudovíta Greinera, Banská Štiavnica