Aktuality školy

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa koná v SOŠ služieb a lesníctva dňa 8. decembra 2015 od 8.00 hod. do 14.00 hod.


Bližšie informácie na tel. číslach:

  • Ing. Viera Hlinková: 0911 066 988
  • Ing. František Šimon: 0911 022 264
  • Mgr. Ladislav Lupták (odborný výcvik lesnícke odbory): 0911 344 192
  • MVDr. Mária Hocková (odborný výcvik ostatné odbory): 0904 894 553

 

Večerné štúdium

V šk. roku 2015/2016 otvárame 1. ročník večerného štúdia v odbore podnikanie v remeslách a službách. Prihlásiť sa možno najneskôr 15. septembra 2015.


Vyučovanie začína 7. septembra 2015 o 14.00 hod.

 

Termíny MS a ZS - september 2015

3.9.2015 - 9.00 hod. - opravný termín MS
- externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry
miesto konania: SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica


4.9.2015 - 9.00 hod. - opravný termín MS
- externá časť a písomná forma internej časti z nemeckého jazyka
miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica


Ústna maturitná skúška

22. september 2015 - pre všetky študijné odbory

 

Praktická časť maturitnej skúšky

21. september 2015 - pre všetky študijné odbory


Záverečné skúšky

22. september 2015 - písomná časť

23. a 24. september 2015 - praktická časť

25. september 2015 - ústna časť

 

 

Archív aktualít

Naša škola

Možnosti štúdia

Aktivity

Fotogaléria

Dokumenty

2010 - 2014 © Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - Všetky práva vyhradené